DutchEnglishGerman

Men ondervond tijdens het varen roerproblemen. Na het stellen van de roeren kon de firma Radio Holland de verdere digitale afstelling ter hand nemen.

Leuk om te weten is dat dit werkschip vernoemd is naar Thomas van Seeratt. Hij was commies-provinciaal en en vanaf 1721 rentmeester van de provinciegoederen in de provincie Groningen. De in Hakarp geboren Thomas heeft veel betekend voor de waterstaatorganisatie in de provincie. Kort na zijn aanstelling bracht hij de gedeputeerde staten op de hoogte van de slechte toestand van de Groninger zeedijken.

Bij de ‘kerstvloed’ in de nacht van 24 en 25 december 1717 werd de provincie zwaar getroffen en reikte het zeewater na de dijkbreuken tot de stad Groningen. Ruim 2000 mensen kwamen hierbij om en de materiële schade was enorm. Van Seeratt werd belast met de reddingsoperaties, die hij zeer kundig uitvoerde. Hij ontwierp zwaardere dijkprofielen, maar was voor de uitvoering van het werk afhankelijk van de bereidheid en draagkracht van de dijkplichtigen. Ook de bewoners van landstreken die niet aan de zee grensden moesten meehelpen bij het herstel en de versterking van de dijken. Dit bleek nog behoorlijk lastig en monde in 1718 uit in een boerenopstand, waarbij duizenden boeren en burgers op 4 oktober in Aduard het huis van jonker Evert Joost Lewe aanvielen. Van Seeratt slaagde er evenwel niet in het gehele dijkwezen onder centraal provinciaal gezag te brengen.

Na zijn benoeming tot rentmeester in 1721 reorganiseerde hij de administratie en startte hij met de kartering van het provinciebezit. In 1725 werd het waterschap ‘Thomas van Seeratt’ naar hem vernoemd. En mede dankzij de “pittstop” vaart “Thomas van Seeratt” hopelijk nog vele jaren op de Groningse wateren.