DutchEnglishGerman

Otaria Beheer BV

Hendrik Klaas (Henk) Leeuw, 19 december 1941 – 17 januari 2020

De heer Leeuw is geboren en getogen in ’t Zandt. Zijn vader kwam ook uit ’t Zandt, zijn moeder uit Hellum. Hij was enig kind. Na de middelbare school doorlopen te hebben in Appingedam is de heer Leeuw naar Delft getrokken waar hij werktuigbouwkunde is gaan studeren. Hij werd ingenieur. Na het afronden van de studie kwam de heer Leeuw weer naar het Noorden van het land. Hij werd leraar wis- en natuurkunde onder andere op de Hogere Zeevaartschool in Delfzijl.

Otaria Concern.

De heer Leeuw heeft altijd een voorliefde gehad voor schepen, reden waarom hij in 2018 via het door hem gehouden Otaria Concern heeft geïnvesteerd in Scheepwerf Delfzijl, voorheen Hunfeld BV. Naast zijn voorliefde voor schepen had de heer Leeuw duurzaamheid hoog in het vaandel staan.

Het was zijn wens, dat het Otaria Concern zich blijvend blijft richten op duurzame ontwikkeling en modernisering van Scheepswerf Delfzijl BV, de ontwikkeling van windenergie door middel van kleine windmolens, en de bouw van CO2 neutrale sleep- en duwschepen

Bestuur Stichting Otaria Beheer.

Het bestuur bestaat uit de voorzitter Louis Hijlkema, voormalig eigenaar van Scheepswerf Hijlkema en Waarschip Werf.
Als secretaris/penningmeester van Stichting Otaria Beheer, met financiële expertise, is benoemd de heer Johan Kamps, voormalig directeur van accountantskantoor BDO.

Onder de stichting vallen de besloten vennootschappen

  • Otaria Vastgoed BV,                              
  • Otaria Im-mobiliare BV,                                     
  • Scheepswerf Delfzijl, v/h Hunfeld BV en
  • Leone Energy Systems BV i.o.

Zandt-Leeuw Foundation

Op 26 augustus 2019 is Zandt-Leeuw Foundation – met als rechtsvorm stichting – opgericht door de heer Hendrik Klaas (Henk) Leeuw.                                        
Zandt-Leeuw Foundation is opgericht om de doelen van de heer Leeuw na zijn overlijden voort te zetten: reden waarom Zandt-Leeuw Foundation bij testament tot enig erfgenaam is benoemd.

Overlijden de heer Leeuw.

Op het moment van het toch nog plotse overlijden van de heer Leeuw, was hij drukdoende met de opzet en invulling van Zandt-Leeuw Foundation. De eerste concepten van het beleidsplan waren reeds met de heer Leeuw besproken: de nadere invulling van het beleidsplan van Zandt-Leeuw Foundation heeft hij helaas niet meer kunnen voltooien. Het aanvankelijke beleidsplan zag op de periode 2019 – 2020.

Het nieuwe voltallige bestuur van Zandt-Leeuw Foundation heeft zich bereid verklaard de invulling en opzet van Zandt-Leeuw Foundation – conform de wensen van de heer Leeuw, zoals vastgelegd in de statuten en zoals gebleken is uit de gesprekken met de heer Leeuw – verder uit te voeren. Het huidige beleidsplan ziet op de periode 2020 – 2022.

Bestuur Zandt-leeuw Foundation.

De rol van voorzitter zal worden vervuld door de heer Julius Koning.

De heer Koning was al jarenlang bevriend met de heer Leeuw. De heer Leeuw heeft de heer Koning verzocht zitting te nemen in het bestuur vanwege zijn expertise op het gebied van beleggen en financieel advies. Tevens vertrouwde de heer Leeuw dat zijn gedachtegoed in goede handen zou zijn bij de heer Koning en dat laatstgenoemde in staat zou zijn om de juiste mensen bij elkaar te zoeken voor de taken van Zandt-Leeuw Foundation.

De rol van penningmeester zal worden vervuld door de heer Van de Meeberg, De heer Van de Meeberg heeft ruime ervaring in financiële planning in meest brede zin en adviseert particulieren, ondernemers en ondernemingen.

De rol van secretaris zal worden vervuld door de heer Van Cranenburgh. De heer Van Cranenburgh heeft jarenlange ervaring op het gebied van (internationale) investeringen en financieringen.

Tot de Zandt-Leeuw Foundation behoort de Otaria Groep
Website; Goede doelen stichting Zandt-Leeuw Foundation.